Wybierz Społeczne Liceum Da Vinci w Krakowie

Zapraszamy Cię do jedynej takiej szkoły w Krakowie. Szkoły, która łączy dobrą edukację z wyzwaniami przyszłości, dobrą atmosferę z nauką samodzielności.

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma profilami do wyboru.

Program klasy
Zasady rekrutacji

Liceum Da Vinci

Da Vinci Społeczne Liceum Ogólnokształcące powstało na bazie doświadczeń i przekonania o konieczności kontynuacji nauczania realizowanego Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie.

Stawiamy na otwartość, kreatywność i chęć do działania.

W  przyszłości liczyć się będą kompetencje kluczowe, a wśród nich umiejętność pracy projektowej, zdolność krytycznego myślenia, adaptowanie się do zmieniających się warunków nauki i pracy, praktyczne umiejętności cyfrowe oraz porozumiewanie się w językach obcych. I właśnie na takie kompetencje stawiamy w Liceum Da Vinci.

Klasa ogólnodostępna

Proponujemy kameralne klasy, naukę w nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, bogate wyposażenie multimedialne i cyfrowe. Jesteśmy przygotowani do efektywnej zdalnej edukacji.

Tworzymy klasę dla aktywnych i otwartych młodych ludzi.

W ramach rozszerzeń uczeń wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród dwóch bloków przedmiotowych: bloku informatyczno-programistycznego: matematyka, fizyka, informatyka lub bloku medialno-ekonomicznego: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Zajęcia realizujemy w oparciu o autorskie programy i współpracę z krakowskim uczelniami wyższymi.

Dlaczego Liceum Da Vinci?

Nasze doświadczenie, profesjonalna kadra, założenia dydaktyczne, które rozwijamy jako szkoła modelowa Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji gwarantują sukces edukacyjny absolwentów.  MICE to szerokie porozumienie  krakowskich uczelni, bibliotek, organizacji pozarządowych i świata biznesu – podmiotów, które podzielają nasze przekonanie, że nowoczesna edukacja, kształcenie dla przyszłości to najważniejsze zadanie współczesnej szkoły.

Fundacja Szkoła Medialna jako koordynator Inicjatywy i organ prowadzący Da Vinci Publiczną Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące dzięki partnerstwu gwarantuje uczniom realizację ciekawych projektów, udział w konferencjach naukowych, warsztatach i programach. 

Nowoczesność

Otwieramy umysły, uczymy samodzielności, w atmosferze życzliwości i zaufania zapraszamy naszych uczniów w podróż po wiedzę.

Mobilność

Rozwijamy praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w ramach dodatkowych godzin konwersacji, wymiany uczniów i projektów realizowanych w języku angielskim.

Doświadczenie

Nasi nauczyciele to przewodnicy, mentorzy i tutorzy, którzy z pasją i zaangażowaniem towarzyszą uczniom w tej podróży.

Kreatywność

Praca metodą projektów rozwija kreatywność, samodzielność i umiejętność samokształcenia tak ważną we współczesnym świecie.

Potencjał

Dostrzegamy potencjał w każdym uczniu, gwarantujemy indywidualne podejście, rozwijamy talenty i predyspozycje uczniów.

Skuteczność

Łączymy naukę z zdobywaniem praktycznych umiejętności. Dzięki współpracy z partnerami ze świata nauki i biznesu uczniowie sprawdzają swoją wiedzę w realnym świecie.

Nie zwlekaj i już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach online!

Pytania dotyczące zapisów do Liceum:

tel. 539 531 725

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl

Program klasy
Zasady rekrutacji