Zebrania i konsultacje z rodzicami: 

13 września 2023 r.

18 października 2023 r.

22 listopada 2023 r. – konsultacje

24 stycznia 2024 r.

20 marca 2024 r.

17 kwietnia 2024 r. – konsultacje

12 czerwca 2024 r.