Program klas w Liceum Da Vinci

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy klasę ogólnodostępną

z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma profilami do wyboru.

Program naszych klas jest oparty o obowiązującą podstawę programową. Dla nas rzetelne i wszechstronne nauczanie nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Dlatego stawiamy na nauczanie poprzez doświadczanie, badanie oraz pracę w małej grupie zadaniowej. Pracujemy metodą projektów wykorzystując na wszystkich zajęciach nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz platformę G Suite i Microsoft Office 365.

Nie mamy dzwonków, ale mamy partnerski system oceniania. Wspieramy młodzież w ich wyborach i decyzjach edukacyjno-zawodowych. Zapewniamy możliwość realizacji pasji i zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 • język wiodący: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 
 • proponowany drugi język obcy: język włoski lub język hiszpański w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym są realizowane od kl. 1-4.
 • uczeń indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród dwóch poniższych bloków przedmiotowych.

Dokumenty szkolne

Proponowane rozszerzenia

Blok informatyczno-programistyczny: matematyka, fizyka, informatyka

Uczniowie wybierający blok informatyczno-programistyczny realizują naukę w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych zajęcia z programowania, grafiki komputerowej, gamifikacji i programowania gier.

Blok medialno-ekonomiczny: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Uczniowie wybierając blok medialno-ekonomiczny kształcą umiejętności w zakresie zarządzania informacją i marketingu sieciowego oraz nowych mediów w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Uniwersytet Ekonomiczny, Artetekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie.

Jak pracujemy w Szkole Da Vinci?

 • budujemy atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi ucznia,
 • dostrzegamy potencjał w każdym uczniu,
 • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
 • uczymy młodzież odpowiedzialności za swój proces uczenia się stosując zasadę WSPÓŁPRACY UCZNIA I NAUCZYCIELA  w zakresie oceniania,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i mobilnej pracowni przedmiotowej,
 • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
 • zapewniamy możliwość zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki w klasie pierwszej,
 • rozwijamy praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w ramach dodatkowych godzin konwersacji,
 • organizujemy wymiany młodzieżowe, warsztaty dla uczniów i wydarzenia kulturalne.

Nie zwlekaj i już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach online!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 539 531 725

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl