nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1