nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2 LO