Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, WOS, podstaw przedsiębiorczości