Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie