nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3, logopeda