Wybierz Społeczne Liceum Da Vinci w Krakowie

Liceum dobrych perspektyw

Zapraszamy Cię do jedynej takiej szkoły w Krakowie. Szkoły, która łączy dobrą edukację z wyzwaniami przyszłości, dobrą atmosferę z nauką samodzielności.

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma profilami do wyboru.

Co nas wyróżnia?

OCENIANIE

Uczeń sam decyduje jakie przedmioty zaliczy w stopniu podstawowym, jakie w średnim i wysokim. Oceny roczne i ocena końcowa (w klasie maturalnej) są ustalane podczas indywidualnych konsultacji nauczyciela z uczniem.

PRACA Z TUTOREM

Praca z tutorem do innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia. Tutor pomaga uczniowi w zaplanowaniu swojej kariery edukacyjnej, wytyczaniu celów i ścieżki do niej wiodącej.

SELF LEARNING

Naszym celem jest przygotowanie Cię do zarządzania swoim czasem, nauką, wyznaczaniem celów i ich realizacją. Służy temu indywidualizacja nauczania i uczenia się. Dążymy do tego, aby uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę w swoim tempie.

Program klasy

Program naszych klas jest oparty o obowiązującą podstawę programową. Dla nas rzetelne i wszechstronne nauczanie nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej.

Dlatego stawiamy na nauczanie poprzez doświadczanie, badanie oraz pracę w małej grupie zadaniowej.

Pracujemy metodą projektów wykorzystując na wszystkich zajęciach nowoczesne narzędzia edukacyjne, media społecznościowe oraz platformę G Suite i Microsoft Office 365.

  • W ramach rozszerzeń wybierasz od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród dwóch bloków przedmiotowych: bloku informatyczno-programistycznego: matematyka, fizyka, informatyka lub bloku medialno-ekonomicznego: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
  • język wiodący: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 
  • proponowany drugi język obcy: język włoski w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Chcemy, abyś rozwijał wiedzę, ale i swoje talenty

Nie mamy dzwonków, ale mamy partnerski system oceniania. Wspieramy Cię w wyborach i decyzjach edukacyjno-zawodowych. Zapewniamy możliwość realizacji pasji i zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

  • w naszej szkole uczysz się dla siebie nie dla ocen;
  • sam decydujesz, jakie przedmioty chcesz realizować w stopniu rozszerzonym;
  • doświadczeni pedagodzy z pasją i zaangażowaniem przekazują ci swoją wiedzę;
  • korzystasz z najnowszych technologii informatycznych i edukacyjnych, platformy edukacyjne, technologie AR, VR;
  • uczestniczysz w warsztatach kształtujących kompetencje XXI wieku, organizowanych przez naszych partnerów uczelnianych i biznesowych;
  • masz możliwość rozwijania praktycznej umiejętność posługiwania się językiem angielskim w ramach dodatkowych godzin konwersacji;
  • szkolna przestrzeń oferuje ci STRFĘ ŁATWEJ ODKYWCZEJ NAUKI (SŁON), gdzie na wygodnych pufach, w nowoczesnych aranżacjach możesz uczyć się lub spędzić czas ze szkolnymi kolegami.

Poznaj Liceum Da Vinci od środka

Proponujemy kameralne klasy, naukę w nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, bogate wyposażenie multimedialne i cyfrowe. Jesteśmy przygotowani do efektywnej edukacji zdalnej. Zajęcia realizujemy w oparciu o autorskie programy i współpracę z krakowskim uczelniami wyższymi.

Już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach online!

Pytania dotyczące zapisów do Liceum:

tel. 577 039 510

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl