Zapraszamy do nowego Liceum w Krakowie

Da Vinci Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie powstało na bazie doświadczeń i przekonania o konieczności kontynuacji nauczania realizowanego Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie.

Stawiamy na otwartość, kreatywność i chęć do działania.

W  przyszłości liczyć się będą kompetencje kluczowe, a wśród nich umiejętność pracy projektowej, zdolność krytycznego myślenia, adaptowanie się do zmieniających się warunków nauki i pracy, praktyczne umiejętności cyfrowe oraz porozumiewanie się w językach obcych. I właśnie na takie kompetencje stawiamy w Liceum Da Vinci.

Proponowane rozszerzenia

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma profilami do wyboru.

Blok informatyczno-programistyczny

matematyka, fizyka, informatyka

Uczniowie wybierający blok informatyczno-programistyczny realizują naukę w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych zajęcia z programowania, grafiki komputerowej, gamifikacji i programowania gier. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy. W ramach bloku uczniowie przygotowują się przede wszystkim do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

Blok humanistyczny o profilu medialno-ekonomicznym i prawniczo-filologicznym

język polski, do wyboru historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia

Uczniowie wybierając blok humanistyczny kształcą umiejętności w zakresie zarządzania informacją i marketingu sieciowego oraz nowych mediów w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Uniwersytet Ekonomiczny, Artetekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania nowoczesnych metod nauczania. W ramach bloku przygotowujemy uczniów do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych, filologicznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa, marketingu i PR, reklamy, MISH.

Blok biologiczno-chemiczny

biologia, chemia, do wyboru matematyka/fizyka

Wybierając blok biologiczno-chemiczny uczniowie realizują program rozszerzonej biologii, chemii i fizyki w oparciu o zajęcia w nowoczesnej pracowni naukowej pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.  Patronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gwarantuje opiekę i współpracę naukową ze środowiskiem akademickim. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy.

Dokumenty szkolne

Jak pracujemy w Szkole Da Vinci?

Nasze doświadczenie, profesjonalna kadra, założenia dydaktyczne, które rozwijamy jako szkoła modelowa Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji gwarantują sukces edukacyjny absolwentów.  MICE to szerokie porozumienie  krakowskich uczelni, bibliotek, organizacji pozarządowych i świata biznesu – podmiotów, które podzielają nasze przekonanie, że nowoczesna edukacja, kształcenie dla przyszłości to najważniejsze zadanie współczesnej szkoły.

  • budujemy atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi ucznia,
  • dostrzegamy potencjał w każdym uczniu,
  • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
  • uczymy młodzież odpowiedzialności za swój proces uczenia się stosując zasadę WSPÓŁPRACY UCZNIA I NAUCZYCIELA  w zakresie oceniania,
  • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i mobilnej pracowni przedmiotowej,
  • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
  • zapewniamy możliwość zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki w klasie pierwszej,
  • rozwijamy praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w ramach dodatkowych godzin konwersacji,
  • współpracujemy z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i partnerami biznesowymi,
  • organizujemy wymiany młodzieżowe, warsztaty dla uczniów i wydarzenia kulturalne.

Już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 577 039 510

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl