Zasady rekrutacji

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Liceum Da Vinci w Krakowie.

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma profilami do wyboru.

Proces rekrutacji do Liceum Da Vinci opiera się na kilku prostych krokach:

PIERWSZY KROK

wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępnym poniżej.

DRUGI KROK

przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Liceum – termin rozmowy ustali  szkoła w porozumieniu z rodzicem.

TRZECI KROK

napisz najlepiej, jak potrafisz egzamin ósmoklasisty.

CZWARTY KROK

na zakończenie rekrutacji razem z rodzicem dostarczysz do szkoły dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

i dołącz do nas już dziś!

Liczba miejsc ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022.
 2. Karta zapisu z danymi kandydata.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 6. Aktualne 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 7. Podpisana przez rodziców z Zarządem Fundacja Szkoła Medialna umowa o naukę w szkole (po zakończonym procesie rekrutacji).
 8. Karta zdrowia.
 9. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
  – drugiego obowiązkowego języka obcego (włoski lub hiszpański),
  – przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Liceum, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Co najmniej dobra ocena zachowania, dobre wyniki uzyskane na zakończenie klasy 8 oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 3. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, w ramach rekrutacji uzupełniającej decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor liceum.

Opłaty i czesne

 1. Wpisowe (po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły) – 400 zł.
 2. Czesne – 400 zł miesięcznie.

Już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach online!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 539 531 725

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl