Zasady rekrutacji

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Liceum Da Vinci w Krakowie.

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru:

 • Blok informatyczno-programistyczny
 • Blok humanistyczny o profilu medialno-ekonomicznym i prawniczo-filologicznym
 • Blok biologiczno-chemiczny

Proponowane rozszerzenia

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru.

Informujemy, że tzw. rozszerzenia – zwiększona ilość godzin nauczania wybranych przedmiotów, warunkowana profilem klasy, są również dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia. Dlatego w ramach bloku humanistycznego proponujemy rozszerzenia z historii, WOS, języka polskiego, geografii, Informatyki – dając w ten sposób możliwość przygotowania się do matury rozszerzonej wymaganej przez wydziały: Prawa i Administracji, historii, politologii, MISH, stosunków międzynarodowych, kierunków filologicznych, psychologii, dziennikarstwa i kierunki ekonomiczne.

Blok informatyczno-programistyczny: matematyka, fizyka, informatyka

Uczniowie wybierający blok informatyczno-programistyczny realizują naukę w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych zajęcia z programowania, grafiki komputerowej, gamifikacji i programowania gier. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy. W ramach bloku uczniowie przygotowują się przede wszystkim do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

Blok humanistyczny o profilu medialno-ekonomicznym i prawniczo-filologicznym: język polski, do wyboru historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia

Uczniowie wybierając blok humanistyczny kształcą umiejętności w zakresie zarządzania informacją i marketingu sieciowego oraz nowych mediów w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Uniwersytet Ekonomiczny, Artetekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania nowoczesnych metod nauczania. W ramach bloku przygotowujemy uczniów  do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych,  filologicznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii,  dziennikarstwa,  marketingu i PR, reklamy, MISH.

Blok biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, do wyboru matematyka/fizyka

Wybierając blok biologiczno-chemiczny uczniowie realizują program rozszerzonej biologii, chemii i fizyki w oparciu o zajęcia w nowoczesnej pracowni naukowej pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.  Patronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gwarantuje opiekę i współpracę naukową ze środowiskiem akademickim. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy.

Proces rekrutacji do Liceum Da Vinci opiera się na kilku prostych krokach:

PIERWSZY KROK

wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępnym poniżej.

DRUGI KROK

przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Liceum – termin rozmowy ustali  szkoła w porozumieniu z rodzicem.

TRZECI KROK

napisz najlepiej, jak potrafisz egzamin ósmoklasisty.

CZWARTY KROK

na zakończenie rekrutacji razem z rodzicem dostarczysz do szkoły dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

i dołącz do nas już dziś!

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022.
 2. Karta zapisu z danymi kandydata.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 6. Aktualne 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 7. Podpisana przez rodziców z Zarządem Fundacja Szkoła Medialna umowa o naukę w szkole (po zakończonym procesie rekrutacji).
 8. Karta zdrowia.
 9. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
  – drugiego obowiązkowego języka obcego (włoski lub hiszpański),
  – przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Liceum, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Co najmniej dobra ocena zachowania, dobre wyniki uzyskane na zakończenie klasy 8 oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 3. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, w ramach rekrutacji uzupełniającej decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor liceum.

Opłaty i czesne

 1. Wpisowe (po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły) – 400 zł.
 2. Czesne – 400 zł miesięcznie.

Już dziś umów się na rozmowę!

Przyjdź i poznaj szkołę, weź udział w spotkaniach!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 577 039 510

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl