Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Liceum Da Vinci w Krakowie!

W roku szkolnym 2024/2025 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru:

 • profil matematyczno-informatyczny – matematyka, informatyka, język angielski
 • profil filologiczno-prawniczy – język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie
 • profil nowe media i komunikacja – język polski, język angielski, informatyka

Proponowane rozszerzenia

W roku szkolnym 2024/2025 otwieramy klasę ogólnodostępną z rozszerzonym językiem angielskim i profilami do wyboru.

Informujemy, że tzw. rozszerzenia – zwiększona ilość godzin nauczania wybranych przedmiotów, warunkowana profilem w obrębie klasy, jest dostosowana do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia.

profil matematyczno-informatyczny - rozszerzone przedmioty: matematyka, informatyka, język angielski

Jeśli planujesz studiować informatykę, kierunki techniczne lub inne związane z naukami ścisłymi, klasa o profilu matematyczno-informatycznym jest dla ciebie. Uczniowie wybierający profil matematyczno-informatyczny realizują naukę w oparciu o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy warsztaty z programowania, w tym programowania gier, grafiki komputerowej, gamifikacji, VR i druku 3D. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni informatyczno – multimedialnej, w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy. Uczniowie uczestniczą w panelach naukowych i technicznych, hackathonach, rozwijając w ten sposób zainteresowania informatyczno-programistyczne. To propozycja dla uczniów, którzy zamierzają rozwinąć i pogłębiać swoje zainteresowania z zakresu nauk ścisłych, uzyskując solidne podstawy do kontynuowania nauki na uniwersytecie lub politechnice.

profil filologiczno-prawniczy - rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Profil filologiczno-prawniczy jest adresowany do uczniów, którzy chcą studiować na kierunkach humanistycznych: prawo i administracja, politologia i stosunki międzynarodowe, filologie, historia, archeologia, filozofia, socjologia, psychologia, dziennikarstwo, marketing i PR, MISH i inne. Profil ten polecamy uczniom, którym zależy na rozwoju kompetencji oraz wszechstronnym wykształceniu w zakresie takich dyscyplin badawczych, jak językoznawstwo, politologia, nauki społeczne czy prawo. To właśnie tutaj otrzymacie szansę doskonalenia swoich umiejętności lingwistycznych, oratorskich, zdobędziecie wiedzę w zakresie prawa i wiedzy o społeczeństwie. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz w ramach debat oksfordzkich uczniowie będą doskonalić umiejętność prezentacji własnego wizerunku i stanowiska oraz skutecznej argumentacji. Poza 5 godzinami języka angielskiego uczniowie realizują również zajęcia konwersacyjne, nastawione na doskonalenie praktycznego mówienia w języku obcym. Ponadto w trakcie wyjazdów zagranicznych mają szansę zetknąć się z obcą kulturą i wykorzystać swoje umiejętności językowe. Kompetencje praktyczne rozwijamy także podczas spotkań z prawnikami, radnymi, urzędnikami i pracownikami administracji oraz przedsiębiorcami.

profil nowe media i komunikacja - rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski, informatyka

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z nowymi mediami, chcesz prowadzić własną markę lub kanał w mediach społecznościowych, interesuje cię bycie influencerem, vlogerem, szeroko pojęty marketing, informatyka, grafika komputerowa, wybierz profil nowe media i komunikacja. Obecnie nowe media stanowią nieodłączny element funkcjonowania, a informacja jest wartością. Wszystko może stanowić komunikat: film, zdjęcie, reportaż, post na facebooku, tweet. W ramach profilu zdobędziesz wiedzę oraz kompetencje, które umożliwią Ci profesjonalne tworzenie, prowadzenie i zarządzanie profilami w social mediach. Zgłębisz tajniki grafiki komputerowej, multimediów, VR, druku 3D i fotografii, a także marketingu i PR. Nauka jest oparta o współpracę z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie oraz partnerami technologicznymi. Zajęcia prowadzą również trenerzy związani z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Udostępniamy także nowoczesny sprzęt i studio nagraniowe. Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, dziennikarstwo międzynarodowe, nowe media i kultura cyfrowa, informatyka społeczna i innych.

Proces rekrutacji do Liceum Da Vinci opiera się na kilku prostych krokach:

PIERWSZY KROK

wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny poniżej.

DRUGI KROK

przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Liceum – termin rozmowy ustali  szkoła w porozumieniu z rodzicem.

TRZECI KROK

napisz najlepiej, jak potrafisz, egzamin ósmoklasisty.

CZWARTY KROK

na zakończenie rekrutacji razem z rodzicem dostarczysz do szkoły dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

LP.CzynnośćDataGodz.
1Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnegood 23.10.2023 r.-
2Spotkania indywidualne dla uczniówod 26.02.2024 -
termin ustalany indywidualnie przez szkołę
3Informacja rodziców o wynikach rekrutacjido 20 kwietnia 2024 r.-
5Złożenie dokumentów: wniosku o przyjęcie do szkoły, karty zapisudo 30 kwietnia 2024 r.-
6Podpisanie umowy o kształcenie
Spotkanie z rodzicami i uczniami,
Warsztaty integracyjne dla uczniów
8 maja 2024 r.16:00-17:30
7Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Da Vinci LO poprzez dostarczenie do szkoły:
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

karty zdrowia,

karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej (jeśli zostanie wydana przez szkołę),

dwóch podpisanych zdjęć.
3-4 lipca 2024 r.9:00 - 13:00
8Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I5 lipca 2024 r.10:00
9Rekrutacja uzupełniająca - możliwość umówienia spotkania z dyrektorem szkoły*
(* w przypadku posiadania wolnych miejsc)
termin ustalany indywidualnie

Wypełnij formularz rekrutacyjny

i dołącz do nas już dziś!

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2024/2025.
 2. Karta zapisu z danymi kandydata.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 6. Aktualne 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 7. Podpisana przez rodziców z Zarządem Fundacji Szkoła Medialna umowa o naukę w szkole (po zakończonym procesie rekrutacji).
 8. Karta zdrowia.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której Kandydat prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Co najmniej dobra ocena zachowania, dobre wyniki uzyskane na zakończenie klasy 7 i pierwszym półroczu klasy ósmej.
 3. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, w ramach rekrutacji uzupełniającej decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor liceum, którzy bierze pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie klasy ósmej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Opłaty i czesne

 1. Wpisowe (po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły) – 600 zł.
 2. Czesne – 500 zł miesięcznie.

Dołącz do społeczności Da Vinci już dziś!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

tel. 577 039 510

e-mail: liceum@liceum-davinci.pl