Zarząd Da Vinci ZSO

Ewa Mauer
Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, WOS, podstaw przedsiębiorczości
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kreator nowoczesnej szkoły i wyjątkowego miejsca pracy
Agata Kiełkowicz
Wicedyrektor ds. administracyjno-finansowych
Fachowy organizator, promotor wykorzystania nowych technologii w szkole
Katarzyna Sieniawska
Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
inspirator idei przyjaznej szkoły, skarbnica wiedzy na temat nowoczesnej edukacji i wychowania

Nauczyciele

nauczyciel informatyki
nauczyciel matematyki
Sekretarz szkoły, specjalista mediacji rówieśniczej
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel chemii
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel historii, WOS, wychowawca klasy 1 LO
nauczyciel geografii
nauczyciel plastyki
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2 LO
nauczyciel języka polskiego

Pedagodzy

psycholog szkolny

Administracja

Sekretarz szkoły, specjalista mediacji rówieśniczej