Lo2

korytarz

pracownia komputerowa

LO5

pracownia przyrodniczo-fizyczna

pracownia chemiczna

pracownia multimedialna

Lo3

mural DaVinci